www.brukarzpolczynzdroj.pl

Oznakowanie dla skutecznej ochrony

W przypadku pracowników bardzo często należy dostosować do ich potrzeb właściwe środki ochrony indywidualnej. Mają one różnorodny wygląd oraz charakter, co wymusza ich odpowiednie oznakowanie. W związku z tym odzież ochronna posiada symbol „U”, środki ochrony kończyn dolnych „N”, sprzęt ochrony głowy „G”. Te i inne oferowane rozwiązania mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej ochrony i zabezpieczenie części ciała. Z tego też powodu należy dobrać je we właściwy sposób uwzględniając oferowaną ochronę przed zagrożeniami. Jednocześnie ważne stają się kwestie związane z wygodą i swobodą wykonywania prac, które wpływają na ich efektywność.